top of page

REPORT

1/21 東京小児療育病院
1/21 東京小児療育病院
tokyoshoni_0.jpg
tokyoshoni_2.jpg
tokyoshoni_3.jpg
tokyoshoni_4.jpg
1/23 東京小児療育病院
tokyoshoni_5.jpg
tokyoshoni_6.jpg
tokyoshoni_7.jpg
tokyoshoni_8.jpg
東京小児療育病院

実施日:2019年1月21日・23日

企画実施・ナビゲーター:高橋雅子

主 催:Wonder Art Production

共 催:東京小児療育病院

助 成:平成30年度 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業

bottom of page